Rynkeby

Tack för roligt samarbete Rynkeby Foods!

Vi har arbetat fram namn i ett utvecklingsprojekt för en produkt i Rynkebys sortiment. Produkten ska kunna lanseras utanför norden och namnet har arbetats fram i nära samarbete med Malin Hammarström, nordisk marknadschef premiumjuice, och Jörn Falk, senior marknadschef för Rynkeby.

Så här säger Malin om samarbetet:
”Katarina ledde på ett professionellt sätt arbetet. Hon har utarbetat en effektiv process som gjorde utmaningen enklare och processen både kreativ och rolig.”